Alla i näringslivet som kan måste mobilisera

Vi stödjer till fullo att Socialstyrelsen ansvarar för att köpa in skyddsutrustning. Men i det extremläge som råder behöver inköpsbesluten ske snabbare än vanligt, och där har vi under en tid nu möjligheten att hjälpa till med att korta beslutsvägarna fram till att material leveranser fungerar igen.

Behovet material just nu mäts troligen i flera miljoner enheter under en period, så det kommer att behövas mycket mer och att en mycket större del av näringslivet mobiliserar, till exempel genom att se om man kan ställa om befintlig, inhemsk produktion, m,m.

Hittills har vi använt egna pengar, vår verksamhet är dock inte att köpa skyddsmaterial. Vi har gått ut bland våra kontakter och har hittat några privatpersoner som ställer upp med vissa garantier. Detta är vi mycket tacksamma för.

Du som företagare kan i princip göra samma sak genom att ringa de äldreboenden och omsorgsenheter, och vårdinrättningar i din närhet för att som företag sponsra med andningsmasker eller annan skyddsutrustning som kan nås på Svenska marknaden. Det är ytterst viktigt att näringslivet nu gör allt de kan för att hjälpa samhället och vården i denna extrema utmaning. Din insats – liten som stor gör en skillnad.

Om oss

Vi är företagare och vi mobiliserar. Vi själva har lång erfarenhet inom säkerhetsarbete, inköp/logistik, vi noterade redan i Januari, Februari att de inköpskanaler som finns kanske inte skulle vara tillräckliga. Detta då marknaden för andningsskydd allt sedan Kina konsumerat det mesta i denna väg redan från slutet av 2019 blivit en marknad som är svårtyglad.

Vi har därför redan i Februari bett våra kontakter i Asien om hjälp, leta och sourca produkter som vi kan ta hem till Sverige. Detta har visat sig allt svårare i takt med att viruset breder ut sig länder, agenter budar över varandra på de kvalitetsartiklar som finns tillgängliga.

Vår målsättningen är även att hålla priserna på munskydd nere på rimliga nivåer och jobba med FFP kvalitetssäkrade & testade produkter.

Stockholm 2020-03-01
Munskydd Express

Hej,

Vi en lång erfarenhet inom säkerhetsarbete, inköp/logistik. Vi noterade snabbt att de vanliga kanaler som finns Marknaden för andningsskydd och skyddsutrustning har sedan Kina konsumerat det mesta i denna väg redan från December 2019 blivit en marknad som är svårtyglad.

Länder, agenter budar över varandra på de kvalitetsartiklar som finns tillgängliga. Du som företagare kan göra stor skillnad och skydda dina anställda nära och kära.

Beställ andningskydd till era anställda nu, en liten investering som kan ge bra skydd för ditt företag.

Målsättningen från vår sida är även att hålla priserna på munskydd nere på en rimlig nivå och vi köper endast in kvalitetssäkrade & testade produkter.

Stockholm 2020-01-01
Munskydd Express

Kontakta oss på:
070-729 90 00